Ostatné služby
Kópia svadobného videa – DVD s potlačou 10
Kópia svadobného videa – Blu-ray s potlačou 15
Natáčanie klipu v iný deň ako svadobný (cena od) 50
Strih celého svadobného videa do 1 hodiny 70
Prepis VHS na DVD (1 hod), alebo aj z iných analógových médií 20
Konverzia z DVD na Blu-ray, alebo HD (navýšenie kvality) 1 hod 20
Konverzia svadobného videa do mkv formátu (HD možné na DVD9 disku),bez menu. Do 7,5 GB. Alebo DivX – HD 20
USB Flash Disk 32GB (kopia svadobného video) 15
Renovácia fotografie – Základná retuš a úprava tónu 5
Renovácia fotografie – Retušovanie, úprava tónu a kolorizovanie 15

Cennik platný od 20.3 2019

Ceny sú konečné, nie som platca DPH.