Ostatné služby
Vypálené svadobné DVD s potlačou 7
Blu-ray s Potlačou 15
Predsvadobné video (cena od) 50
Strih celého svadobného videa do 1 hodiny 70
Prepis VHS na DVD (1 hod), alebo aj z iných analógových médií 15
Konverzia z DVD na Blu-ray, alebo HD (navýšenie kvality) 1 hod 20
Konverzia svadobného videa do mkv formátu (HD možné na DVD9 disku),bez menu. Do 7,5 GB. Alebo DivX – HD 15
Kópia Videa na USB Flash Disk 32GB (cena vrátane média) 15
Renovácia fotografie – Základná retuš a úprava tónu 5
Renovácia fotografie – Retušovanie, úprava tónu a kolorizovanie 15

Cennik platný od 1.1 2018 do 31.12 2018

Ceny sú konečné, nie som platca DPH.