Moje meno je Martin Takáč a medzi moju vášeň patrí audio – vizuálna tvorba. Je to fotografia, práca so zvukom, syntézami, tvorba hudobných diel, videozáznam a jej úprava na strihovom a grafický postprodukčnom programe.

Svadobný Kameraman Martin Takáč – Košice

Moje prvotiny tohto smeru siahajú od jedenástich rokov, čoho dôsledkom bolo svadobné video, ktorému som sa začal venovať od roku 2003. Roku 2011 som na 4 roky prerušil činnosť kvôli odcestovaniu do zahraničia a práve tam som si uvedomil čo je mojím poslaním. To ma evokovalo sa vrátiť a následne obnoviť činnosť, ktorá mi je srdcu blízka a prináša zmysel a radosť.
Svadobný deň je pre mňa výzva ako ukázať svoje doterajšie vedomosti, schopnosti a umelecké cítenie. Každé dielo je pre mňa jedinečné, prvé a posledné najlepšie. Je to neustály rozvoj po umeleckom a technickom približovaní sa k dokonalosti, ktorým základom je láska k umeniu a Vaša spokojnosť.
Je to pre mňa pocta, že zverujete do rúk natočenie svojho neopakovateľného dňa práve mne, tak cítim záväzok Vás nielen nesklamať, ale zanechať tak spomienku na človeka, ktorý bol vo Váš významný deň príjemným spoločníkom, priateľom a svojou doterajšou skúsenosťou aj prínosom.
Kameraman, Martin Takáč